ROKOVO
Náves 46
750 02 Bochoř
Josef Roubal
tel.: 603 545 558
Zdeněk Kadlec
776 806 246
fax: 581 204 680
email: rokovo@rokovo.eu www.rokovo.eu